Agentura domácí péče LADARA, o.p.s. – KARIÉRA
 
 
 

Kariéra

 

Nutností pro paliativní péči je multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního. Náš Mobilní hospic má zájem o chytré, pracovité a aktivní lidi, kteří svými vlastnostmi (kolegialita a úcta, loajalita, zájem o práci, flexibilita) zajišťují kvalitativní paliativní péči našim pacientům. Alespoň takto můžeme usnadnit pacientům a jejich rodinám jedno z nejtěžších období jejich životů.