” Lásku Dávám Rád ” – LADARA

Sociální služby

Domácí zdravotní péče

Zajišťujeme sociální služby. Jedná se především o zajištění pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové péče a odborného sociálního poradenství. Sociální služby jsou zajišťovány dle zákona č. 108/2006 a vyhláškou 505/2006 Sb.

Sociální služby jsou hrazeny částečně uživatelem na základě uzavřené smlouvy.

 

 

Poskytujeme komplexní zdravotní péči v domácím prostředí pro klienty všech věkových kategoriích. Domácí zdravotní péči zajišťujeme v úzké spolupráci s ošetřujícími lékaři či jinými odborníky ve spádové oblasti Karlovy Vary a jeho okolí.

Sociální služby

Zajišťujeme sociální služby. Jedná se především o zajištění pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové péče a odborného sociálního poradenství. Sociální služby jsou zajišťovány dle zákona č. 108/2006 a vyhláškou 505/2006 Sb. Sociální služby jsou hrazeny částečně uživatelem na základě uzavřené smlouvy.

Domácí zdravotní péče

Poskytujeme komplexní zdravotní péči v domácím prostředí pro klienty všech věkových kategoriích. Domácí zdravotní péči zajišťujeme v úzké spolupráci s ošetřujícími lékaři či jinými odborníky ve spádové oblasti Karlovy Vary a jeho okolí.

Partneři

Paliativní péče a Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role, Žlutice a obcí Jenišov, Dalovice, Černava a Vintířov.