LADARA – agentura domácí péče a domácí zdravotní péče, Karlovarský kraj
 
 
 
 
 
 

” Lásku Dávám Rád ” – LADARA

 
 
agentura domácí péče
 
 
 

Sociální služby

 
 
 
 
Zajišťujeme sociální služby. Jedná se především o zajištění pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové péče a odborného sociálního poradenství. Sociální služby jsou zajišťovány dle zákona č. 108/2006 a vyhláškou 505/2006 Sb. Sociální služby jsou hrazeny částečně uživatelem na základě uzavřené smlouvy.

 
 
 
 
domácí zdravotní péče
 
 
 

Domácí zdravotní péče

 
 
 
 
Poskytujeme komplexní zdravotní péči v domácím prostředí pro klienty všech věkových kategoriích. Domácí zdravotní péči zajišťujeme v úzké spolupráci s ošetřujícími lékaři či jinými odborníky ve spádové oblasti Karlovy Vary a jeho okolí.
 
 
 
 
 
 
 

Partneři

 
Paliativní péče a Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí, Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy Vary, městem Nová Role, Žlutice a obcí Jenišov, Dalovice, Černava a Vintířov.
 
 
Karlovarský kraj
 
 
 
Karlovy Vary
 
 
 
Živý kraj
 
 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
 
 
 
 
 
 
MBN