LADARA – osobní asistence Karlovarský kraj
 
 
 
 

Poslání a cíle osobní asistence

 

Naší snahou je poskytovat osobní asistenci odborně tak, aby jedinec byl schopen žít plnohodnotný život v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí. Při zajišťování služby plně respektujeme osobnost a důstojnost uživatele. Tato sociální služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává. Je zajišťována na základě aktuální potřeby uživatele v předem stanoveném rozsahu, nikoli výčtem úkonů.

 
 

Kapacita

 
Osobní asistence můžeme denně poskytnu 10 uživatelům.
 
 
Agentura domácí péče LADARA si vytkla při poskytování sociálních služeb následující cíle:

Více jak 70% uživatelů zůstane ve svém přirozeném prostředí.

U více jak 70% nedojde k vytvoření závislosti na službě tím, že nedojde k rozšíření poskytovaných úkonů.

Sledované ukazatele se nám daří naplňovat.
 
 
 
OSOBNÍ ASISTENCE JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRINCIPŮ:

podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí,
osobní asistence je řízena potřebami uživatele,
respektuje lidskou důstojnost, jedinečnost a práva,
podpora uživatele v samostatném a nezávislém životě s cílem předcházet či zamezit jeho sociálnímu vyloučení, navrátit jej do běžného života,
poskytování jen těm, kteří tuto službu potřebují a v takové míře, která je nezbytná.
 
 
 
 
 
 
 
 

Co je to osobní asistence?

 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 
 
 

Jednání se zájemcem o službu + smlouva

 
S každým zájemcem, který projeví zájem o využití osobní asistence probíhá jednání. Jednotlivé kroky tohoto jednání jsou popsány zde.

V případě, že zájemce projeví zájem o zavedení osobní asistence dochází mezi ním a poskytovatelem k podpisu

Smlouva o poskytování osobní asistence

 
 
 
 
 
 
 

Popis úkonů

 
Jednotlivé úkony osobní asistence vymezuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.,§ 5.
Znění vyhlášky je uvedeno v záložce Zákony.

 
 
 
 

Podávání stížností

 
Každý uživatel má možnost stěžovat si samostatně, případně zprostředkovaně na kvalitu nebo způsob poskytování jednotlivých úkonů osobní asistence.
 
 
 
 

Komu je osobní asistence určena

 

Cílová skupina uživatelů:

 

osobám s chronickým onemocněním,
osoby s jiným zdravotním postižením včetně osob, které z důvodu úrazu potřebují dočasně pomoc jiné fyzické osoby,
osoby se zdravotním postižením,
senioři.
 
 
 

Věková struktura uživatelů:

 

dospělí (27–64 let),
mladší senioři (65–80 let),
starší senioři (nad 80 let).

 
 
 

Osobní asistence není určena pro:

 

žadatele, kteří nespadají do cílové skupiny,
žadatele, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních.