Fyzioterapie a rehabilitace v Karlových Varech

Jsme registrované nestátní rehabilitační zdravotnické zařízení LADARA – FYZIO s.r.o.. Zabýváme se prevencí a léčbou bolestivých stavů pohybového aparátu. Náš tým je tvořený fyzioterapeuty s vysokoškolským a dalším prohlubujícím vzděláním.

V naší ordinaci lze čerpat terapie jako samoplátce, ale i z veřejného zdravotního pojištění uvedených pojišťoven
(VZP 111, VoZP 201, ČPZP 205, OZP 207, ZPMVČR 211),
dále z fondů pro kulturu a sport (FKSP), a jako odpočty z daní zaměstnavatele i OSVČ.

Čím se fyzioterapie zabývá a z čeho vychází?

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá léčbou pohybového systému. K diagnostice, terapii a prevenci používají fyzioterapeuti speciální techniky, většinou manuálního charakteru.

Fyzioterapie by měla být metodou první volby při léčbě bolesti a k prevenci bolestí pohybového aparátu. Fyzioterapii provádí fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních programů MZČR

Fyzioterapie vychází z poznatků mnoha především medicínských oborů, a to neurofyziologie, biomechaniky, kineziologie, anatomie, interny, chirurgie, ortopedie atd.

Naše specializace:

vstupní vyšetření (kineziologický rozbor), výstupní

rehabilitace pacientů po operacích, úrazech, před operacemi

rehabilitace u neurologických, ortopedických a chirurgických diagnózách

léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě (metody Bobath, Kabat – PNF, Bazální stimulace, Brunkow, senzomotorika), ALT

léčebná tělesná výchova – vertikalizace, nácvik stoje, chůze

instruktáž a zácvik klienta, popř. jeho rodinných příslušníků

mobilizace periferních kloubů

techniky měkkých tkání

masáže klasické, reflexní a vazivové

elektroléčba, magnetoterapie, VZ

elektrostimulace oslabených svalů

ergoterapie

Co lze fyzioterapií ovlivnit?

fyzioterapeutické techniky mají široké uplatnění v mnoha oblastech lidského zdraví a kondice,

zmírňují, odstraňují akutní bolesti, otoky,

normalizují zvýšené svalové napětí až křeče, snížené svalové napětí až oslabení či ochabnutí,

upravují různé stupně pohybových dysbalancí, od ortopedických vad až po poúrazové stavy,

stabilizují poruchy nervového, cévního i orgánového původu,

redukují vadné pohybové stereotypy, a to i sportovního charakteru,

zmírňují či úplně odstraňují chronické bolesti (tzn. trvající déle jak 3 až 6 měsíců), bolesti stěhovavého charakteru (bolesti střídají různá místa po těle, zdánlivě bez příčiny a vzájemné souvislosti),

napomáhají k dosažení psychické relaxace,

energeticky stimulují a povzbuzují k opětovnému navrácení „chuti do života“

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VÝKONŮ – FYZIOTERAPIE

21001 – KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
21002 – KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
21003 – KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
21113 – FYZIKÁLNÍ TERAPIE
21215 – LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA – INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA
              A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
21221 – INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I. – Brunkow, ACT, PNF
21225 – INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II.
21413 – TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ
21415 – MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ
21713 – MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ
21717 – INDIVIDUÁLNÍ LTV – NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY

ELEKTROLÉČBA

21113 – FYZIKÁLNÍ TERAPIE II , ULTRAZVUK, TENS, MAGNETOTERAPIE

Nejdůležitější nízko a středofrekvenční proudy: galvanický (iontoforéza),
Diadynamické proudy, programovatelné sekvence, Traebert 2-5, faradický, neofaradický, ruská stimulace, stimulační pulzy, pravoúhlé pulzy, TENS, 2 a 4 pólová interference, šikmé pulsy, exponenciální pulsy, kombinované pulsy, elektrodiagnostika, spastická stimulace, IG pulzy, modulovný pulsní proud.