Kdo je Pavla Andrejkivová?

Ocenění:

2004 – Zlatá Vážka – Česká alzheimerovská společnost – za rozvoj péče o seniory a chronicky nemocné

2005 – osobnost Karlovarského kraje v kategorii Nezisková – Zastupitelstvo Karlovarského kraje

2018 – osobnost regionu v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky – Zastupitelstvo Karlovarského kraje

2019 – řád Elišky Přemyslovny – Nadační fond Elišky Přemyslovny

Pavla Andrejkivová je zakladatelkou a majitelkou firmy Agentura domácí péče LADARA, o.p.s a agenturou Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o.

 

v roce 1994 začala budovat Farní charitu, byla její ředitelkou až do listopadu 2005

v rámci Farní charity uvedla v život řadu projektů, které pomáhají lidem:
           ► denní stacionář pro staré, nemocné a zdravotně postižené
           ►dům pro matku a dítě
           ► dům na půl cesty
           ►denní stacionář pro mentálně postiženou mládež
           ► pobočku České Alzheimerovské společnosti
           ► poskytování respitní péče – úlevová péče pro rodinu, která pečuje o své nemocné

v roce 1996 se stala regionálním zástupcem Západočeského regionu agentur domácí zdravotní péče

byla předsedkyní Krajské rady humanitárních organizací Karlovarského kraje, členkou České rady humanitárních organizací, členkou Asociace domácí péče ČR

Při ničivých povodních v roce 2002 organizovala humanitární pomoc postiženým oblastem

Veřejnost ji zná z pořádání Tříkrálové sbírky, benefičních koncertů Karlovarského symfonického orchestru, Pomerančového týdne a mnoho dalších akcí

Pracovala v zastupitelstvu města Karlovy Vary

12 let pořádá regionální semináře v oblasti zdravotní a sociální

Tři roky byla regionální koordinátorkou kampaně “30 dní pro občanský sektor” – neziskové a dobrovolnické organizace

Prosazuje domácí hospicovou péči – péči o nemocného v konečné fázi choroby

Prosazuje a pomáhá zajišťovat sociální služby – osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči. Díky těmto službám mohou lidé zůstat doma ve svém prostředí.