O nás

Jsme organizace, která nese název LADARA – LÁsku vám d .

Náš cíl

Naším hlavním cílem je zamezit předčasnému a zbytečnému umístění seniorů a zdravotně postižených do ústavní péče. Poskytováním terénní hospicové péče se snažíme umožnit nevyléčitelně nemocným odchod ze života v domácím prostředí a v rodinném kruhu. Dnešní doba umožňuje mnoha pacientům léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované zdravotní sestry.

Jsme společností, která poskytuje služby v domácím prostředí a to nepřetržitě 24 hodin denně. Poskytujeme služby zdravotní, rehabilitační a sociální.

 

Naše služby

Zdravotní služby poskytované společností Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o.:

ošetřovatelskou zdravotní péči – péči poskytují registrované zdravotní sestry

mobilní hospicovou péči – zajišťuje speciálně vyškolený tým

PÉČI AMBULANTNÍ – v paliativní ambulanci.

Fyzioterapie a rehabilitace poskytované společností LADARA-FYZIO s.r.o.:

fyzioterapii a rehabilitace v domácím prostředí – péči poskytují fyzioterapeuté s vysokoškolským a dalším prohlubujícím vzděláním

fyzioterapii a rehabilitace v ambulanci

Sociální služby poskytované domácí péčí LADARA o.p.s.:

osobní asistence (dle potřeb uživatele)

pečovatelské služby – 7:00 až 21:00 hodin

tísňová péče – tísňová péče je poskytována nepřetržitě a je vhodným doplňkem pečovatelské služby a osobní asistence. Tísňovou péči zabezpečují zdravotní sestry. Tísňová péče spočívá v pomoci uživatele při krizových situací.

Profesní vývoj

1995 – HOME CARE – domácí zdravotní péče v bytech klientů

1995 – zřízení Denního stacionáře pro staré a zdravotně postižené

1997 – Dům pro matku a dítě (Projekt Phare) začíná rekonstrukce – ukončení 1998

1997 – Pečovatelská služba (projekt Phare)

1999 – pokračování z rozšíření zázemí pro Dům pro matku a dítě (parkoviště, zahradní altán, komunikace, úprava terénu zahrady)

1999 – zřízena pobočka České Alzheimerovské společnosti

2001 – Vybudován (rekonstrukce) Dům na půl cesty

2001 – Vybudováno (rekonstrukce) lůžkové zařízení odlehčovací služby

2002 – Otevřen humanitární sklad – pomoc oblastem postiženým povodněmi – Praha

2002 – Zahájení rekonstrukce Denního stacionáře pro mentálně postiženou mládež – dokončeno 2003

2004 – Poradenské středisko pro migranty a uprchlíky

2006 – Zahájen provoz rehabilitace v domácím prostředí

2007 – Zřízena služba „Osobní asistence „– nové prostory, technické zázemí (nájem)

2009 – Vybudována služba „Tísňová péče“

2021 – otevření ambulance rehabilitace

Napsali o nás:

Agentura LADARA se už 20 let stará o umírající

12. března 2014 14:45

KARLOVY VARY Odchod z tohoto světa je nedílnou součástí života. O to, aby byl co nejdůstojnější, se už dvě desítky let stará agentura domácí zdravotní péče LADARA Pavly Andrejkivové, a to přímo doma, ve vlastním prostředí.

O smrti nechceme slyšet, ani o ní nepřemýšlíme. Avšak jenom do okamžiku, než se našich nejbližších začne bezprostředně týkat. Smrt je jediná a definitivní jistota života.

Období, kdy někdo nám drahý opouští tento svět, je psychicky velice náročné. A právě v takových chvílích mohou umírajícím i jejich nejbližším pomoci pracovníci týmu Pavly Andrejkivové.

“Lidé, jejichž nejbližší jsou v takzvaném terminálním stádiu, často nevědí, jak se zachovat. A nejde jen takříkajíc o laiky. Z vlastní zkušenosti vím, že se do bezvýchodné situace dostávají i ti, kteří celý život pracovali ve zdravotnictví,” říká ředitelka agentury.

Služba péče je určena všem, kteří potřebují radu, pomoc a podporu při péči o terminálně nemocného člena rodiny. LADARA zajistí doma, po dohodě u takového pacienta a také jeho rodiny podle potřeby přítomnost odborného týmu ve složení zdravotní sestra, ošetřovatel, sociální pracovník. Zdarma je poskytována poradna a psychická, sociální a duchovní podpora pro všechny pečující osoby.

Z psychologického hlediska je podle jejích slov nejlepší, když člověk umírá doma. V prostředí, kde se mu dostane lásky i potřebné péče. Tu jsou schopné zdravotní sestry agentury poskytnout. “Nejde ale jenom o péči o samotného umírajícího. Důležitá a nutná je rovněž péče o členy jeho rodiny,” zdůrazňuje Andrejkivová.

Podle lékařské definice trvá terminální stádium života člověka tři měsíce až půl roku. “Nikdo ale nedokáže s určitostí říct, kdy nastane. Nikdo neví, jak se zachová tělo smrtelně nemocného, nikdo nedokáže posoudit, jak se na jeho stavu odrazí propuštění z nemocnice do domácího prostředí. Když nemají lidé sílu vyrovnat se s umíráním sami, je vždy lepší obrátit se na odborné pracovníky,” podotýká ředitelka agentury.

Sestry se stávají téměř členem rodiny.
Zdravotní sestry jsou v daném oboru vyškolené profesionálky. Přesto, respektive právě proto si vytvářejí ke svým klientům silný vztah. “Vždyť se stávají de facto členem rodiny. Docházejí podle potřeby jednou, třikrát ale i víckrát denně. Jejich práce není omezená denní či noční hodinou. Není výjimkou, že je lidé volají uprostřed noci,” vysvětluje Pavla Andrejkivová.

I přes profesionalitu se jich ale smrt klienta vždy dotkne. “Smrt nejbližšího vždy nechá jizvy na duši. Naším cílem je, aby poslední chvíle umírajícího byly pro něj i pro jeho nejbližší co nejdůstojnější,” uzavírá ředitelka Pavla Andrejkivová. A spočítat, kolika lidem už její tým takto pomohl? “Za těch dvacet let je to nemožné,” odpovídá.

Autor: Petr Kozohorský