Pečovatelská služba v Karlovarském kraji

 
Naše poslání:
Pomoc a podporu poskytuje LADARA osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nebyly by schopny bez pomoci druhých nadále žít ve svém domácím prostředí. Odbornou a laskavou péčí se Agentura domácí péče LADARA snaží uživatelům zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti a umožňuje jim zůstat tam, kde dlouhá léta žijí, kde mají rodinu, přátelé, sousedy, kde se cítí dobře a bezpečně.

LADARA svého poslání dosahuje především:
• poskytováním sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pečovatelská služba, osobní       asistence a tísňová péče,
• podporou vzdělávání a organizováním volnočasových aktivit pro dospělé.

Sociální služba Pečovatelská služba společnosti LADARA je sociální službou poskytovanou dle § 39 zákona č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách (dále jen ZSS), ve znění pozdějších předpisů a § 6 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. (dále jen Vyhláška), kterou se provádí ZSS.

Pečovatelská služba LADARY je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována od 7:00 do 21:00 v Karlových Varech a okolí, v Nové Roli a okolí a v Lomnici.

 
 
 
Krátkodobý cíl:
  • vyřešit nepříznivou sociální situaci uživatele,
  • poskytovat komplex služeb a úkonů vedoucích k soběstačnosti uživatele sociální služby,
  • umožnit zapojení uživatelů do běžného života,
  • pomáhat uživateli překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života.
 
 
 
Dlouhodobý cíl:
Prodloužit dobu, kterou lidé mohou žít ve svém přirozeném prostředí a nemuseli jít do pobytového zařízení.
 
 
 
 
 
Kapacita:
Pečovatelská služba může denně poskytnout péči 140 uživatelům.
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRINCIPŮ:
  • respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů,
  • podpora soběstačnosti uživatele,
  • podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí,
  • časová a místní dostupnost služby,
  • vysoká profesionalita pracovníků v sociálních službách.