Pečovatelská služba v Karlovarském kraji

 
Naše poslání:
Naším posláním je pomáhat všem znevýhodněným osobám (osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či senioři) tak, aby byly schopny žít plnohodnotným životem v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Naší snahou je poskytovat komplex služeb a úkonů (např. pomoc při hygieně, drobný úklid, doprovod do společnosti, atd.) vedoucích k zachování soběstačnosti uživatele sociální služby, umožnit mu zapojení do běžného života, naplňovat jeho potřeby, zachovat dosavadní způsob života a jeho setrvání v domácím prostředí. Tímto pomůžeme vyřešit uživateli jeho nepříznivou situaci a případně zamezit jeho sociálnímu vyloučení. Tato sociální služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává. Je zajišťována na základě aktuálních potřeb a přání uživatele v předem stanoveném rozsahu, nikoli výčtem úkonů.

 
 
 
Krátkodobý cíl:
  • vyřešit nepříznivou sociální situaci uživatele,
  • poskytovat komplex služeb a úkonů vedoucích k soběstačnosti uživatele sociální služby,
  • umožnit zapojení uživatelů do běžného života,
  • pomáhat uživateli překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života.
 
 
 
Dlouhodobý cíl:
Prodloužit dobu, kterou lidé mohou žít ve svém přirozeném prostředí a nemuseli jít do pobytového zařízení.
 
 
 
 
 
Kapacita:
Pečovatelská služba může denně poskytnout péči 140 uživatelům.
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRINCIPŮ:
  • respektování lidských práv a důstojnosti uživatelů,
  • podpora soběstačnosti uživatele,
  • podpora života uživatele v rámci jeho přirozeného sociálního prostředí,
  • časová a místní dostupnost služby,
  • vysoká profesionalita pracovníků v sociálních službách.