Fyzioterapie a rehabilitace Karlovy Vary

 
Fyzioterapii (rehabilitaci) zajišťují plně kvalifikovaní fyzioterapeuti

provádíme:
  • vstupní vyšetření (kineziologický rozbor),
  • rehabilitace pacientů po operacích, úrazech
  • rehabilitace u neurologických, ortopedických a chirurgických diagnózách,
  • léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě (metody Bobath, Kabat - PNF, Bazální stimulace, Brunkow, senzomotorika)
  • léčebná tělesná výchova individuální - kondiční a analytické metody,
  • léčebná tělesná výchova - vertikalizace, nácvik stoje, chůze,
  • instruktáž a zácvik klienta popř. jeho rodinných příslušníků,
  • mobilizace periferních kloubů,
  • techniky měkkých tkání,
  • masáže klasické, reflexní a vazivové.


ÚKONY FYZIOTERAPIE JSOU HRAZENY Z PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Nad rámec zdravotního pojištění je možné hradit úkony klientem dle aktuálního ceníku.

Fyzioterapie je poskytována klientům všech věkových kategorií v jejich vlastním prostředí a to na základě
vystavení "FT Poukazu" od odborného lékaře - ortopeda, chirurga, neurologa a rehabilitačního lékaře

Výkony provádíme pouze v pracovních dnech (mimo svátky) v čase od 7:00 hodin do 15:00 hodin

Naše zařízení je smluvním partnerem zdravotních pojišťoven pro obor fyzioterapie v domácím prostředí.
 
 
POUKAZ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ FT

Poukaz FT vydává odborný lékař specialista: chirurg, ortoped, neurolog, rehabilitační lékař, dle diagnózy pacienta.

(Ortoped - ortopedické diagnózy a potíže, Neurolog - neurologické diagnózy a potíže, atd. )

Jedná se o tiskopis ošetření/vyšetření fyzioterapeutem. Platnost poukazu je 7 dnů od data vystavení lékařem. To znamená, že pacient by měl nejpozději do 7 dnů nastoupit léčbu.
 
 
 
fyzioterapeutické služby