Fyzioterapie a rehabilitace v domácím prostředí

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
-domácí péče v oboru fyzioterapeut: léčebně rehabilitační péče

Nabízíme odbornou rehabilitaci ve Vašem domácím prostředí. Domácí fyzioterapie je tedy vhodnou formou rehabilitace pro pacienty s omezenou hybností, kteří mají problém pravidelně navštěvovat specializovanou rehabilitační ambulanci.tnavatele i OSVČ.

Úkony fyzioterapie jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění

Fyzioterapie je poskytována klientům všech věkových kategorií v jejich vlastním prostředí a to na základě
vystavení “FT Poukazu” od odborného lékaře – ortopeda, chirurga, neurologa a rehabilitačního lékaře

Výkony provádíme pouze v pracovních dnech (mimo svátky) v čase od 7:00 hodin do 15:00 hodin

Naše zařízení je smluvním partnerem zdravotních pojišťoven pro obor fyzioterapie v domácím prostředí.VČ.

Co budete potřebovat?

Na naši rehabilitaci i fyzioterapii se můžete přímo obrátit v případě, pokud Vám již Váš praktický či odborný lékař vystavil poukaz FT na fyzioterapii, ale i přímo při obtížích či potřebě fyzioterapie bez lékařského doporučení.

objednání na služby plně hrazené klientem:

Pokud se rozhodnete, že si celou léčbu budete financovat sami, pak není potřeba žádný poukaz od lékaře.

objednání s již vystaveným poukazem FT:

Tento poukaz je platný pro fyzioterapeutickou léčbu. Poukaz na ošetření/vyšetření FT může vystavit Váš praktický lékař, neurolog, ortoped, chirurg, popřípadě lékaři jiných specializací.>

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ FT

Poukaz FT vydává odborný lékař specialista: chirurg, ortoped, neurolog, rehabilitační lékař, dle diagnózy pacienta.

(Ortoped – ortopedické diagnózy a potíže, Neurolog – neurologické diagnózy a potíže, atd. )

Jedná se o tiskopis ošetření/vyšetření fyzioterapeutem. Platnost poukazu je 7 dnů od data vystavení lékařem. To znamená, že pacient by měl nejpozději do 7 dnů nastoupit léčbu.

Poukaz je nutné přinést na první terapii.

V rámci domácí rehabilitace poskytujeme:

Komplexní kineziologické vyšetření

Kontrolní kineziologické vyšetření

Fyzikální terapie

Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

Individuální kinezioterapie I.

Individuální kinezioterapie II.

Techniky měkkých tkání

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Masáž reflexní a vazivová

Individuální léčebná tělesná výchova – nácvik lokomoce a mobility

Co lze fyzioterapií ovlivnit?

Fyzioterapeutické techniky mají široké uplatnění v mnoha oblastech lidského zdraví a kondice:

Zmírňují, odstraňují akutní bolesti, otoky.

Normalizují zvýšené svalové napětí až křeče, snížené svalové napětí až oslabení či ochabnutí.

Upravují různé stupně pohybových dysbalancí, od ortopedických vad až po poúrazové stavy.

Stabilizují poruchy nervového, cévního i orgánového původu.

Redukují vadné pohybové stereotypy, a to i sportovního charakteru.

Zmírňují či úplně odstraňují chronické bolesti (tzn. trvající déle jak 3 až 6 měsíců), bolesti stěhovavého charakteru (bolesti střídají různá místa po těle, zdánlivě bez příčiny a vzájemné souvislosti).

Napomáhají k dosažení psychické relaxace.

Energeticky stimulují a povzbuzují k opětovnému navrácení „chuti do života“.ti do života“

V rámci udržení zdraví je důležitá pohybová pestrost, vhodnost, přiměřenost a pravidelnost. Nespornou výhodu, má PREVENTIVNÍ charakter, můžeme tak PŘEDCHÁZET potížím ještě, než by nás začaly omezovat. Tělo nám samo říká, co potřebuje, stačí jen se naučit naslouchat.