Rehabilitační ambulance v Karlových Varech

Ambulantní specializovaná péče v oboru
– fyzioterapeut – léčebně léčebně rehabilitační péče, individuální fyzioterapie

Nabízíme odbornou rehabilitaci v našem ambulantním prostředí.

Fyzioterapie je zaměřena na terapii:

Bolesti zad

Poúrazových a pooperačních stavů

Neurologických nemocí

Bolesti nohou, patních ostruh

Úponových bolestí svalů, TPS

Metody a pomůcky využívané pro prevenci a terapii:

Akrální koaktivační terapie dle Ingrid

Funkční diagnostika typologie rukou a nohou

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Senzomotorické učení aplikované dle potřeb

Efekt terapie vyhodnocujeme pomocí testů a přístrojů

Fyzikální terapie:

Ultrazvuk:
pro uvolnění svalových spasmů u tenisového lokte, patní ostruhy, snížení otoků po úrazech
zmírňuje bolestivé stavy, např. chronické bursitidy

Magnetoterapie:
moderní léčba s protizánětlivými účinky, pro snižování bolesti a urychlení procesů hojení

Elektroterapie:
nejčastěji se používá např. u bolestí Achillovy šlachy, nepravidelné menstruace, bolesti svalů, úponové bolesti, zvýšené napětí svalů
pro stimulaci paretických svalů, svalové hypotonie – elektrogymnastikaalů, TPS

Úkony fyzioterapie jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění

Fyzioterapie je poskytována klientům na základě
vystavení “FT Poukazu” od odborného lékaře – ortopeda, chirurga, neurologa a rehabilitačního lékaře.

Naše zařízení je smluvním partnerem zdravotních pojišťoven pro obor fyzioterapie v domácím prostředí.

Co budete potřebovat?

Na naši rehabilitaci i fyzioterapii se můžete přímo obrátit v případě, pokud Vám již Váš praktický či odborný lékař vystavil poukaz FT na fyzioterapii, ale i přímo při obtížích či potřebě fyzioterapie bez lékařského doporučení.

objednání na služby plně hrazené klientem:

Pokud se rozhodnete, že si celou léčbu budete financovat sami, pak není potřeba žádný poukaz od lékaře.

objednání s již vystaveným poukazem FT:

Tento poukaz je platný pro fyzioterapeutickou léčbu. Poukaz na ošetření/vyšetření FT může vystavit Váš praktický lékař, neurolog, ortoped, chirurg, popřípadě lékaři jiných specializací.

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ FT

Poukaz FT vydává odborný lékař specialista: chirurg, ortoped, neurolog, rehabilitační lékař, dle diagnózy pacienta.

(Ortoped – ortopedické diagnózy a potíže, Neurolog – neurologické diagnózy a potíže, atd. )

Jedná se o tiskopis ošetření/vyšetření fyzioterapeutem. Platnost poukazu je 7 dnů od data vystavení lékařem. To znamená, že pacient by měl nejpozději do 7 dnů nastoupit léčbu.

Poukaz je nutné přinést na první terapii.

Do ambulantní rehabilitační péče přijímáme pacienty buď v návaznosti na ukončenou hospitalizaci na doporučení nemocničních specialistů, nebo na doporučení ambulantních specialistů, praktických lékařů či pediatrů.