Papučový den

 

Papučový den je den, kdy můžete vyjít v papučích na ulici, do autobusu, přijít do práce.
 
 
 

V říjnu 2022 se uskuteční celorepubliková kampaň při příležitosti Světového dne hospiců. 5.10.2022 si budeme připomínat Světový den hospiců v našem kraji pod názvem "Papučový den". Tento den symbolicky spojuje hospice a zařízení paliativní péče po celém světě. Je to den, kdy se v mnoha zemích světa, na všech kontinentech uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také příležitost poděkovat jednotlivcům, firmám a institucím za poskytnuté dary a finanční prostředky pro jejich činnost.
 

Zapojte se do papučového dne

Vyfoťte se v papučích, sdílejte fotky na Facebooku nebo Instagramu s hashtagem #papucovyden a předejte toto poselství dál. Svým blízkým, kolegům a všem ostatním, kteří vás mohou následovat v akci, která má smysl.
 
 
 

Upozorněte společně s námi na to, že umírat doma je možné, a že existují služby, které nabízejí doprovod. Odborný i lidský.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charitativní Papučový ples

 

Všechny Vás srdečně zveme na 1. Charitativní Papučový ples.
 

V rámci této kampaně bude náš Mobilní hospic Pavla Andrejkivová - LADARA organizovat charitativní ples dne 7.10.2022 na podporu paliativní péče v našem kraji.
 
 

Charitativní Papučový ples

 

Ples budeme pořádat v Lidovém domě Stará Role Karlovy Vary pro náš Mobilní hospic Pavla Andrejkivová – LADARA.
Ples je plánován cca pro 300 lidí a budou zváni lékaři, zdravotníci i široká veřejnost.
 

Tento den symbolicky spojuje hospice a zařízení paliativní péče po celém světě. Je to den, kdy se v mnoha zemích světa, na všech kontinentech uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také příležitost poděkovat jednotlivcům, firmám a institucím za poskytnuté dary a finanční prostředky pro jejich činnost.
 

Náš mobilní hospic Pavla Andrejkivová – LADARA (lásku dávám rád) je poskytovatelem – hospicové péče již od roku 2017. Finanční výtěžek bude použit na rozvoj poskytování speciální paliativní péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v domácím prostředí.
Zdravotní pojišťovny hradí tuto zdravotní péči cca 60 % vynaložených nákladů na službu. 40 % nákladů hradíme z dalších zdrojů, především z příspěvků měst, obcí, kraje a sponzorů.
 
 
 
 
 
 

V dnešní době je stále obtížnější získávat tak potřebné finance, a to je také z jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli pořádat ples. Finanční prostředky nám umožní pokračovat v mobilní specializované paliativní péči i nadále. Naši klienti tak mohou zůstat doma za podpory rodiny a my jim můžeme i nadále pomáhat.
 

Obrovské poděkování patří našim finančním partnerům a všem, kteří nás podpořili.
Moc děkujeme.
 
 
 
 
 
 

Naši finanční sponzoři