Charitativní Papučový ples

7.8.2022 ve 20:00 hod Lidový dům Karlovy Vary

1. Charitativní ples se velmi vydařil a já bych tímto chtěla všem zúčastněným a to jak vystupujícím tak hostům velmi poděkovat za skvělou atmosféru, za podporu pro náš Mobilní hospic. Byla to naprosto skvělá akce.
Děkujeme

Všechny Vás srdečně zveme na 1. Charitativní Papučový ples.

V rámci kampaně “Doma” bude náš Mobilní hospic Pavla Andrejkivová – LADARA organizovat charitativní ples dne 7.10.2022 na podporu paliativní péče v našem kraji.

Charitativní Papučový ples

Ples budeme pořádat v Lidovém domě Stará Role Karlovy Vary pro náš Mobilní hospic Pavla Andrejkivová – LADARA. Ples je plánován cca pro 300 lidí a budou zváni lékaři, zdravotníci i široká veřejnost.

Tento den symbolicky spojuje hospice a zařízení paliativní péče po celém světě. Je to den, kdy se v mnoha zemích světa, na všech kontinentech uskuteční stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také příležitost poděkovat jednotlivcům, firmám a institucím za poskytnuté dary a finanční prostředky pro jejich činnost.

Náš mobilní hospic Pavla Andrejkivová – LADARA (lásku dávám rád) je poskytovatelem – hospicové péče již od roku 2017. Finanční výtěžek bude použit na rozvoj poskytování speciální paliativní péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v domácím prostředí.
Zdravotní pojišťovny hradí tuto zdravotní péči cca 60 % vynaložených nákladů na službu. 40 % nákladů hradíme z dalších zdrojů, především z příspěvků měst, obcí, kraje a sponzorů.

V dnešní době je stále obtížnější získávat tak potřebné finance, a to je také z jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli pořádat ples. Finanční prostředky nám umožní pokračovat v mobilní specializované paliativní péči i nadále. Naši klienti tak mohou zůstat doma za podpory rodiny a my jim můžeme i nadále pomáhat.

Obrovské poděkování patří našim finančním partnerům a všem, kteří nás podpořili.
Moc děkujeme.

Charitativní Papučový ples

Naši finanční sponzoři