Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství obecně prospěšné společnosti ADP Ladara je poskytováno osobám se zdravotním postižením, seniorům a zejména osobám s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s cílem podpořit jejich orientaci ve vlastní situaci, pomoci lidem, kteří prožívají těžké období svého života související s umíráním.

Služba je určena všem, kteří potřebují pomoc a podporu při řešení své nepříznivé sociální situace spojené se zdravotním handicapem a zejména při péči o člena rodiny s nevyléčitelným onemocněním s cílem udržet maximální kvalitu života i na jeho konci.

Pracovník poskytující služby odborného sociálního poradenství se zaměřuje na oblast orientace v sociálních systémech a v oblasti práva. Poskytuje pomoc při uplatnění nároku na nárokové dávky (např. průkaz ZTP, příspěvek na péči), při podání žádostí o nenárokové dávky, při uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří a v invaliditě.

Poskytuje podporu při nakládání s majetkem, při převedení majetku, darování majetku, při řešení podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat (zejména instituty předběžného prohlášení, rozhodování s podporou, zastoupení členem domácnosti).

ADP Ladara o.p.s. nabízí v rámci služby OSP tyto základní činnosti:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí