Paliativní péče v Karlovarském kraji

 
PALIATIVNÍ PÉČÍ - DOMÁCÍ HOSPICOVOU se rozumí péče o nemocného v konečné fázi choroby, kdy již nelze očekávat žádné terapeutické výsledky. Většinou jde tedy o tzv. léčbu paliativní, zaměřenou na tišení bolestí nemocného a další zmírnění nepříznivých příznaků onemocnění.

Paliativní péče zahrnuje tedy péči o klienty v preterminálním a terminálním stádiu života. Terminální stádium života, umírání, je nejtěžší fází lidského života. Umírání má několik stádií a je spojeno s řadou symptomů, které ovlivňují kvalitu života klienta i jeho blízkých. Tato forma domácí péče je obvykle poskytována klientům, u nichž ošetřující lékař předpokládá, že ke smrti dojde do šesti měsíců. Pracovníci domácí zdravotní péče se snaží zajistit odbornou péči zahrnující management bolesti i emocionální podporu, a zmírnit tak utrpení klienta i jeho blízkých v procesu umírání. Obvykle je indikována v maximální frekvenci 6x denně. Počet návštěv záleží na indikaci lékaře.

Frekvenci domácí hospicové
péče lze rozšířit i nad uvedený rozsah po písemné žádosti ošetřujícího lékaře, schválené revizním lékařem zdravotní pojišťovny.
 
„Financováno z dotace poskytnuté Statutárním městem Karlovy Vary“

Pomůcky pro paliativní péči jsou poskytovány za podpory Karlovarského kraje.