LADARA – mobilní hospic Karlovarský kraj
 
 
 
 
 
 
 
 


Domácí specializovaná paliativní (hospicová) péče Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o. je součástí domácí zdravotní péče
.

 
 
 
 
 
 Poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta dostupnou 24 hodin denně. Multidisciplinární tým dochází za pacienty domů a umožňuje ve spolupráci s rodinou, aby nemocný mohl důstojně a bezbolestně zemřít v prostředí, kde se cítí dobře.Léčbu bolesti a přidružených symptomů vedou lékaři a zdravotní sestry z agentury Pavla Adrejkivová – LADARA v domácím prostředí pacienta. V případě potřeby spolupracují s ošetřujícími a praktickými lékaři pacienta.O pacienta i jeho blízké pečuje multidisciplinární tým.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilní specializovaná paliativní (hospicová) péče v Karlovarském kraji

 

Základní podmínky přijetí do péče

 
nevyléčitelně nemocný je v konečné fázi nemoci, má před sebou život v řádu týdnů;

pobývá na území Karlovarského kraje (nemusí tu mít trvalý pobyt);

nejméně jedna blízká osoba se, ve chvíli, kdy to bude potřeba, může o nemocného celodenně starat;

je ukončena veškerá léčba a je doporučena symptomatická terapie
 
 
 

Co můžeme nabídnout

 
odbornou sesterskou péči 24hod, 7 dní v týdnu

dostupnost lékařské péče 24hod, 7 dní v týdnu

podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa a duchovního pro nemocného a jeho blízké

v rámci hospicové péče zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek k usnadnění péče o nemocného

zaškolení pečujících členů rodiny v ošetřování nemocného
 
 
 

Komu je péče určena

 


nevyléčitelně nemocným v závěru života (nemusí se jednat pouze o onkologicky nemocné), o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat doma


nemocným, u nichž byla ukončena aktivní léčba a byla doporučena paliativní péče
 
 
 
 
 

Náš přístup

 
 


Respektujeme přání pacienta a jeho blízkých, rozmanitost životních stylů a jedinečnost každého jednotlivce.Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení. Naším cílem je umožnit těžce nemocným, aby na konci života měli dostupnou zdravotní péči, neztratili důstojnost a mohli se rozloučit. To vše v jejich přirozeném prostředí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multidisciplinární paliativní tým

 


Vyrovnávání se s nevyléčitelnou nemocí, s umíráním a truchlením je z mnoha hledisek velmi náročná životní situace nejen pro pacienta, ale i pro jeho rodinu a blízké.Kromě tělesných příznaků spjatých s nemocí je třeba zvládnout i psychické a existenciální obtíže. Z těchto důvodů je paliativní péče poskytována multidisciplinárním týmem, ve kterém úzce spolupracují lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psycholog či psychoterapeut a duchovní.
Společně s pacientem a jeho rodinou pak hledají cesty, jak v dané situaci umožnit co nejlepší kvalitu života.Paliativní lékař přijímá pacienta do péče, vyhodnocuje příznaky, nastavuje léčbu a případně ji mění v závislosti na vývoji nemoci.


Paliativní sestra je v intenzivním kontaktu s pacientem i rodinou, zajišťuje vykonávání péče předepsané lékařem, zjišťuje aktuální zdravotní i psychický stav všech zúčastněných a podle potřeby koordinuje ostatní služby poskytované týmem.


Sociální pracovník pomáhá rodině s praktickými náležitostmi, uzavíráním smluv, zajišťováním příspěvku na péči, půjčováním kompenzačních pomůcek apod.


Psycholog či psychoterapeut nabízí nemocnému i jeho blízkým možnost mluvit o náročné životní situaci, pomoc při vyrovnávání se s existenciální úzkostí, prostor pro urovnání problematických situací či vztahů.


Duchovní se do péče o pacienta zapojuje na přání pacienta či jeho rodiny, podporuje zúčastněné ve hledání naděje a víry.Pro přijetí do “Domácí hospicové péče” můžete využít náš
formulář v dokumentech ke stažení. 

Smrtí to nekončí

 
Paliativní péče není jen péčí o pacienta, ale poskytuje pomoc celé rodině, popřípadě blízkým a pozůstalým. Z toho důvodu s nimi zůstává multidisciplinární tým v kontaktu i nadále, pomáhá bezprostředně po úmrtí.
 
Mobilní hospicová péče je finančně podpořena Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy Vary, městy Ostrov, Chodov, Nová Role a Toužim.