Paliativní ambulance v Karlovarském kraji

Ambulance paliativní a podpůrné péče je určena pro pacienty s pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním.
Nejčastější okruhy problémů, kterými se ambulance zabývá, jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost či deprese.

Ambulance nabízí vypracování plánu budoucí péče, která je ve shodě s cíli a přáními pacienta a jeho blízkých, a navrhuje postup pro případ komplikací (zhoršení bolestí či dušností, náhlé krvácení, nemoc pečujícího apod.).

Ke vstupnímu komplexnímu vyšetření je potřebné lékařské doporučení a aktuální lékařská zpráva.

Komu je služba určena

Nemocným, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.

Nemocným, kteří chtějí získat názor druhého lékaře.

Pro lékaře a zdravotnická zařízení je primárním kontaktním místem.

Co nabízíme

Vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne další možné vhodné postupy.

Rozvaha se týká jak užívání léků, tak zhodnocení dalších léčebných postupů, včetně intervenčních. Zároveň se zaměří na možnosti využití dalších zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, domácí paliativní péče apod.).

Během návštěvy lékař hovoří nejen s pacientem, ale i jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy.

V případě, že pacient není ambulantních kontrol schopen, může lékař přijet do domácího prostředí.

Chcete-li využít služeb naší ambulance

► volejte na číslo 776 765 247 v ordinačních hodinách pondělí 10–16 hod

► můžete také napsat e-mail na adresu paliativniambulance@ladara.eu

Naše vedoucí lékařka MUDr. Michaela Havlová

Foto: otevření paliativní ambulance v roce 2019.

Adresa paliativní ambulance:

Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o.
Čankovská 1021/19
360 05 Karlovy Vary

Financováno z dotace poskytnuté Statutárním městem Karlovy Vary a za podpory Karlovarského kraje.