Agentura domácí péče LADARA, o.p.s. – Paliativní konference