Výzkumy ukazují, že většina lidí se nebojí smrti samotné. Nejčastějšími obavami jsou strach z bolesti, strach ze ztráty důstojnosti a strach z toho, že člověk zůstane sám.

Paliativní péče si díky zapojení multidisciplinárního týmu umí velmi dobře poradit se všemi těmito obavami a nejen to, dokáže udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce.

Paliativní péče v Karlovarském kraji

PALIATIVNÍ PÉČÍ – DOMÁCÍ HOSPICOVOU se rozumí péče o nemocného v konečné fázi choroby, kdy již nelze očekávat žádné terapeutické výsledky. Většinou jde tedy o tzv. léčbu paliativní, zaměřenou na tišení bolestí nemocného a další zmírnění nepříznivých příznaků onemocnění.

Paliativní péče zahrnuje péči o klienty v terminálním stádiu života. Terminální stádium života, umírání, je nejtěžší fází lidského života. Umírání má několik stádií a je spojeno s řadou symptomů, které ovlivňují kvalitu života klienta i jeho blízkých. Pracovníci domácí paliativní péče se snaží zajistit odbornou péči zahrnující management bolesti i emocionální podporu, a zmírnit tak utrpení klienta i jeho blízkých v procesu umírání.

Co nabízíme?

v specializovanou paliativní péči, která respektuje přání pacienta a jeho blízkých, je zaměřena na zmírnění utrpení, léčbu bolesti a tlumení příznaků, které nemoc provázejí,

odbornou domácí paliativní péči – pomoc při tlumení bolestí a projevů nemoci, převazy, péče o stomie, permanentní katetry, péče o výživu a hydrataci – aplikace injekcí, infuzí, při podávání infuzní terapie nebo injekčních léčiv možnost podávání lineárním dávkovačem nebo infuzní pumpou – s.c., zajištění kyslíkové terapie,

koordinaci domácí paliativní péče – lékař s pacientem a jeho blízkými naplánuje odbornou domácí péči a nabízí pomoc i dalších členů hospicového týmu dle individuálních potřeb pacienta a jeho rodiny. K dalším členům hospicového týmu patří sociální pracovník, fyzioterapeut, duchovní, psycholog,

v rámci hospicové péče zapůjčujeme pomůcky k usnadnění pohybu (berle, hole, chodítka, invalidní vozíky, závěsné zvedáky), pomůcky k zajištění osobní hygieny (toaletní křesla, nástavce na WC, sedačky do vany a na vanu, inkontinenční pomůcky), jídelní stolky,

otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci,

podporu a pomoc při zajištění péče po úmrtí pacienta,

podporu rodině a dalším blízkým osobám během nemoci pacienta, pomáhá jim připravit se na ztrátu a pokračuje v poskytování podpory v době zármutku

Proč je paliativní péče důležitá?

Onkologická a chronická onemocnění dnes představují nejvýznamnější zdravotní hrozbu v Evropě. S chronickými nemocemi se potýká více než 80 % lidí starších 65 let a jsou zodpovědné za 86 % všech úmrtí, onkologická onemocnění jsou každoročně nově diagnostikována u téměř 4 milionů lidí.

Cílem paliativní péče je podporovat kvalitu života pacienta, a to až do jeho samotného závěru. Kvalita života se přitom velmi často odvíjí právě od prostředí, ve kterém se pacient nachází a od péče, kterou mu je možno v takovém prostředí poskytovat.

Většina lidí v naší zemi by si přála poslední chvíle svého života prožít doma mezi svými blízkými. Většina z nich ale nakonec umírá o samotě, v nemocnicích, léčebnách….

POJĎME TO SPOLEČNĚ ZMĚNIT!

Financováno z dotace poskytnuté Statutárním městem Karlovy Vary a za podpory Karlovarského kraje.